browser bubble bulb cycle pen usersClient users checkmark chat mail phone attachment arrowUpRight selectArrows linkedin

Strategiasuunnittelu.

Laadimme selkeän ja käytännönläheisen suunnitelman, joka ohjaa näkyvästi koko yrityksen toimintaa.

Tehtävänämme on tunnistaa ja luoda mahdollisuuksia yritysten liiketoiminnan nykyaikaiseen kehittämiseen. Tuomme mukaan uudenlaista ajattelutapaa, aitoa palvelukeskeisyyttä sekä modernien teknologioiden käyttöä. Ohjaamme, kanavoimme ja jäsennämme tietoa tekemisen perustaksi. 

Me käymme asiakkaamme kanssa suunnitelmien pohjaksi vuoropuhelua siitä, miten digitalisaatio soveltuu olemassa olevaan yrityskulttuuriin tai miten se voidaan parhaiten hyödyntää yrityksen nykyisessä strategiassa ja liiketoiminnan kehittämisessä.

Olemme yritykselle strateginen tuki liiketoimintaa ohjaavan ajattelutavan muutoksessa.

Jatke Oy

Pitkäaikainen ja monipuolinen kumppanuus Jatkeen kanssa kattaa viestinnän kokonaisvastuun lisäksi operatiivisen toimittajaroolin kaikissa markkinoinnin ja viestinnän tuotannoissa sekä verkkopalvelun kehittämistyössä.

Lue lisää

Haluatko kuulla lisää?

Kerro meille kuinka ottaa sinuun yhteyttä, niin keskustellaan lisää!