browser bubble bulb cycle pen usersClient users checkmark chat mail phone attachment arrowUpRight selectArrows linkedin

Ulkoistettu markkinointi­viestinnän kumppanuus.

Markkinoiden nopeat muutokset luovat yrityksille haasteita panostaa riittävästi ammattitaitoiseen markkinointiviestintään.

Markkinoiden nopeat muutokset luovat yrityksille haasteita panostaa riittävästi ammattitaitoiseen markkinointiviestintään. Liiketoiminnan kannattavuuden ja kasvun sekä kilpailukyvyn takeena yrityksen viesti, yritysilme ja sisällön hallinta tulisi pysyä markkinoiden vaatimuksiin nähden riittävän korkealla tasolla.

Vaihtoehtoisena ratkaisuna markkinointiviestinnän perinteiseen panostukseen olemme rakentaneet asiantuntijakonseptin, jonka myötä yritys saa kumppaninamme käyttöönsä ulkopuolisen resurssin, viestinnän monimuotoisen osaamisen ja nykyaikaiset työkalut.

Ulkoisen markkinointiviestinnän asiantuntijan rooli sopii sekä pienille että isommillekin organisaatioille tai yksiköille. Konseptia voi hyödyntää koskemaan kaikkea markkinointia ja viestintää tai vain jotakin tiettyä osa-aluetta tai aihepiiriä.

Tehtävät käsittävät pääpiirteittäin

  • toimia ”markkinointiosastona” mainonnan ja viestinnän operaatioiden suunnittelussa ja toteutuksessa
  • toimia kiinteästi liikkeenjohdon viestinnällisenä tukena
  • suunnitella ja toteuttaa viestintää ulkoisille ja sisäisille kohderyhmille
  • luoda malli mediasuhteiden kehittämiselle ja ylläpidolle
  • johtaa kumppanuutta sekä pitää sovitut tavat ja aikataulut

Käytännön edut

  • nopea reagointi ja ketteryys, laaja keinovalikoima
  • hyvin ennakoitavissa ja suunniteltavissa
  • taloudellisesti järkevä, kustannus todellisen tarpeen mukaan
  • juuri tietyn tarpeen kattamiseen
  • ulkopuolinen resurssi tuntee ja tietää hyvin viestinnän kentän

Haluatko kuulla lisää?

Kerro meille kuinka ottaa sinuun yhteyttä, niin keskustellaan lisää!

* Vaaditut kentä