browser bubble bulb cycle pen usersClient users checkmark chat mail phone attachment arrowUpRight selectArrows linkedin

Vaatimus­määrittelyt ja workshopit.

Sähköisen liiketoiminnan ratkaisujen toteuttaminen vaatii huolellista suunnittelua.

Sähköisen liiketoiminnan ratkaisujen toteuttaminen vaatii huolellista suunnittelua. Aloitamme sekä verkkopalvelu- että ohjelmistoprojektit asiakkaan kanssa yhteistyössä tehtävillä workshopeilla ja vaatimusmäärittelyllä.

Workshop käynnistää suunnittelun

Workshopeissa selvitetään asiakkaan organisaation nykytila sekä tulevaisuuden tavoitteet. Workshopissa käydään läpi organisaation liiketoimintamallit ja –prosessit sekä ideoidaan ja suunnitellaan tulevaa palvelua. Workshopin jälkeen työryhmällä on tarvittava tieto jatkaa työtä eteenpäin kohti palvelusuunnitelmaa ja teknistä määrittelyä.

Workshop on hyvä tapa aloittaa kehityshankkeen suunnittelu ja budjetointi, vaikka toteutusprojektin aikataulu ei olisikaan vielä selvillä.

Pyydä tarjous Workshopista

Vaatimus­määrittely tavoitteiden dokumentointiin

Vaatimusmäärittelyllä autamme asiakkaitamme muuntamaan liiketoimintatavoitteet teknologiaratkaisun toiminnallisuuskuvaukseksi ja lopulta sähköisen liiketoiminnan valmiiksi sovellukseksi.

Verkkopalvelu- ja ohjelmistoprojekteissamme vaatimusmäärittelyn keskeisenä tavoitteena on, että projektin lähtötilanne ja tavoitteet dokumentoidaan selkokielisesti sekä toiminnallisuus- että käyttäjäryhmäkohtaisesti. Tällä tavalla varmistetaan, että projektiryhmässä on yhteinen näkemys siitä, millaista lopputulosta tavoitellaan. Lopulta vaatimusmäärittelystä muodostuu kokonaiskuva toteutettavasta ratkaisusta sekä toteutukseen tarvittavista resursseista.

Laadimme vaatimusmärittelyt myös tarvekuvausperusteisesti esimerkiksi hankkeiden kilpailutusta varten.

Kysy lisätietoa vaatimusmäärittelypalveluistamme

___

Työesimerkkejä vaatimusmäärittelystä:

Finnpark, Puhdaspalvelu CRM

Finnpark Oy

Finnparkille räätälöityihin kokonaisuuksiin ovat kuuluneet mm. erilaiset selainpohjaiset liiketoimintasovellukset, integraatiot taustajärjestelmiin sekä verkkopalvelu ja verkkokauppa.

Lue lisää

Haluatko kuulla lisää?

Kerro meille kuinka ottaa sinuun yhteyttä, niin keskustellaan lisää!

* Vaaditut kentä