UI-, UX- ja visuaalinen suunnittelu

Suunnittelemme asiakkaidemme liiketoimintaa tukevia palvelukonsepteja ja käyttöliittymiä digitaalisiin kanaviin.

Käyttäjälähtöisyys onnistuneen palvelun lähtökohtana

Tarjoamme palveluita konseptisuunnittelusta palvelumuotoiluun ja käytännön toteuttamiseen, kehittämiseen ja ylläpitoon.

Käyttäjälähtöinen palvelusuunnittelumme varmistaa, että tavoitteita tukeva käyttöliittymä, ulkoasu ja tekniset toiminnallisuudet ovat laadukkaasti ja kustannustehokkaasti otettavissa käyttöön toimintaympäristössä.

palvelumuotoilu

Digitaalisten palveluiden suunnitteluvaiheet

ESISELVITYS JA TUTKIMUS

Esiselvitysvaiheessa pureudumme asiakkaan liiketoimintaan, määrittelemme palvelun tavoitteet ja teemme tarvittavaa tutkimustyötä.

PALVELUN KONSEPTI

Konsepti ideoi ja kuvaa palvelun, ja auttaa projektin viemisessä onnistuneesti maaliin. Konseptointi ja konseptisuunnitelma sisältää konkreettisia sisällön ja toiminnallisuuksien määrityksiä.

KÄYTTÖLIITTYMÄSUUNNITTELU JA PROTOTYYPPI

Tavoitteena on luoda käyttöliittymä ja käyttökokemus, joka mukailee käyttäjille luonnollista tapaa toimia tai ohjaa häntä toimimaan halutulla tavalla. Käyttöliittymämallit kuvaavat palvelun ja klikkailtava prototyyppi simuloi tuotantoversion toiminnallisuutta ja rakennetta.

VISUAALINEN SUUNNITTELU

Visuaaliset mallit saattavat palvelun eloon. Tavoitteiden mukainen laadukas ulkoasu viimeistelee yhtenäisen brändikuvan tai luo jotain täysin uutta. Haluamme toteuttaa vaikuttavia kokonaisuuksia, jotka lisäävät kiinnostavuutta.

Palvelusuunnittelu.
Palvelumuotoilu.

Käyttöliittymäsuunnittelu.

Vaatimusmäärittely toteutuksen tai tarjouksen pohjaksi

Palvelumuotoilijamme tekevät tiivistä yhteistyötä teknisten kehittäjiemme kanssa. Palvelukonseptin pohjalta voimme luoda teknisen vaatimusmäärittelyn tai kokonaisvaltaisen palveluarkkitehtuurin teknisen toteutuksen tai tarjousvaiheen avuksi.

Tuotetiedonhallinta - tuotetietokanta - PIM

Tutustu töihimme

OTA YHTEYTTÄ

Ota yhteyttä ja kerro meille lyhyesti projektistasi.

1

TAPAAMINEN

Käydään läpi projektin lähtökohdat, tavoitteet ja määritellään sen laajuus.

2

KUSTANNUSARVIO

Annamme työstä kustannusarvion, jolla teemme ideastasi valmiin tuotteen.

3

Mediasignal on verkkopalvelu- ja ohjelmistokehitysyritys, jonka vahvoja osa-alueita ovat digitaalisten palveluiden suunnittelu ja kehitys.
 

Tahdomme tukea asiakkaidemme liiketoimintaa yhdistämällä liiketoiminnan, teknologian ja viestinnän asiantuntemusta jo yli 20 vuoden kokemuksella.

Kerro meille ideastasi!