browser bubble bulb cycle pen usersClient users checkmark chat mail phone attachment arrowUpRight selectArrows linkedin
Coxa

Digitaalinen palvelukokonaisuus sairaalaympäristöön.

Rakennettu kokonaisuus palvelee ortopedian potilaita, alan huippuosaajia sekä yhteiskunnallisia päättäjiä.

Tekonivelsairaala Coxan tavoitteena oli löytää osaava digitaalisen liiketoiminnan kumppani, joka ymmärtäisi teknologisen ratkaisumallin tuottamisen lisäksi viestinnän merkityksen keskeisenä osana yrityksen ja organisaation toimintaa. Kumppanin tuli myös osata johtaa laadukasta yhdessä tekemistä.

Kokonaisuudistuksen lähtökohtana oli saada Coxan julkiselle palvelulle toimiva muotokieli sekä rakentaa sisäisen viestinnän Intranet-palvelukanava, jotka nykyaikaisuudellaan vastaisivat paremmin käyttäjäkunnan monimuotoisia tarpeita. Lisäksi toteutettiin tekonivelkirurgisen hoidon ammattilaisille ja alasta kiinnostuneille suunnattu kansainvälinen tietoportaali CoxaPro, joka tuo alan tietoa keskitetysti yhteen paikkaan.

Portaalin perustamisen taustalla on halu jakaa Coxan erityisosaamisesta kumpuavaa tietotaitoa, helpottaa tietotulvan hallintaa ja tarjota tekonivelkirurgian ammattilaisille luotettava tiedonlähde heidän työnsä tueksi.

Keskeistä kokonaistoimitukselle oli myös erilaisten teknisten osioiden, kuten laajojen järjestelmäintegraatioiden (AD, sisäinen ja julkinen verkko, PSHP) ja rajapintakuvausten suunnittelu ja toteutus.

> 200

Intranet käyttäjää

4

Kieliversiota

Asiakas

Coxa on Suomen ainoa, puhtaasti tekonivelleikkauksiin erikoistunut sairaala, joka työllistää 200 alan huippuosaajaa. Coxa suorittaa yli 3 500 tekonivelleikkausta vuosittain.

Palvelut Intranet / Verkkopalvelu / Verkkokauppa / Tietoportaali / Järjestelmäintegraatiot