browser bubble bulb cycle pen usersClient users checkmark chat mail phone attachment arrowUpRight selectArrows linkedin
e2Clinic - e2EnergyBalance

Energiankäytön optimointisovellus.

Sovellus tehokkaaseen energian käyttöön

E2EnergyBalance on pilvipalvelu tehokkaaseen energiataseen mallintamiseen, simulointiin ja monitorointiin digitaalisesti. E2EnergyBalancen periaate tukee kiinteistön tai prosessin koko elinkaarta.

Energian käytön mallinnus ja simulointi perustuu älykkäisiin algoritmeihin, energiankulutusprofiiliin, standardeihin ja rakennuskehykseen. 

Vieraile sivustolla

Asiakas

e2Clinic tarjoaa palveluita ja ratkaisuja energiatehokkuuden parantamiseen ja sen todentamiseen.

Palvelut Ohjelmistokehitys / Django / Python

Työkalun kehitystä energiatehokkuuden asiantuntijoille

Mediasignal vastaa taustasovelluksen kehityksestä, raporttien generoinneista tehtäväjonon avulla, satojen laskentakaavojen migraatioista ja jatkokehityksestä sekä raporttigeneraattorin toteutuksesta. Sovelluksen suorituskykyä parannettiin toteuttamalla laskentoihin asynkroninen välitallennus.

Palvelun avulla tulokset ja laatu paranevat

Aika on rahaa, niin myös energiatehokkuusliiketoiminnassa. Koska E2EnergyBalance tukee koko energiatehokkuusjohtamisen elinkaarta, sopii se täydellisesti sekä kiinteistöjen että teollisuuden huolto- ja kunnossapidon tarjoamaan.

Palvelun avulla energiakatselmuksien tulokset ja laatu paranevat, energiatehokkuustoimenpiteiden hallinta helpottuu menneestä tulevaisuuteen.

2EnergyBalance vastaa ISO 50001 vaatimuksiin ja kansainvälisiin energia-auditointi menettelyihin. e2EnergyBalancen toiminnallisuus tukee myös hyvin ESCO prosessia ja todennusta.

Projektin haltuunotto, jatkokehityksen suunnittelu ja toteutus

Mediasignal otti haltuun projektin, jonka asiakas siirsi toiselta toimittajalta Mediasignalille jatkokehitettäväksi. Mediasignal kehitti sovelluksen käyttöönottovalmiiksi ja päivitti satojen laskentakaavojen ja toimenteiden logiikat sekä kehitti sovellukseen uusia toiminnallisuuksia.

Sovelluksen kehitystyö jatkuu edelleen.