browser bubble bulb cycle pen usersClient users checkmark chat mail phone attachment arrowUpRight selectArrows linkedin
Finnpark

Ohjelmistoratkaisuja pysäköintiliiketoimintaan vuosien kumppanuudella.

Mediasignal on kehittänyt yhteistyössä Finnparkin kanssa useita pysäköinnin järjestelmiä ja sovelluksia, jotka ovat keskeinen osa Finnparkin liiketoimintaa. Tässä tuotekehityksessä oleellista on järjestelmien korkea käytettävyys sekä integroitavuus erilaisiin taustajärjestelmiin.

Finnpark on luottanut Mediasignalin osaamiseen palvelusuunnittelussa ja ohjelmistokehityksessä jo 10 vuoden ajan. Mediasignal on erityisesti osoittanut kykynsä hallita palveluympäristöjä, joissa on lukuisia erilaisia osatoimittajia, hajautettuja legacy-järjestelmiä ja moninaisia palvelun käyttäjäryhmiä.

— Ali Lattunen, Finnpark Oy

Pysäköintilupa-järjestelmässä käyttäjä tekee sopimuksen määriteltyyn kohteeseen. Sovelluksen kautta käyttäjä voi varata ennakkoon paikan pysäköintihallista haluammalleen päivälle ja lopulliset käyttökustannukset veloitetaan käytön mukaan.

Sisätilaopastus POC, Mediasignal on toteuttanut Proof of concept ratkaisuna Android-sovelluksen, joka hyödyntää paikantamiseen ja opastamiseen bluetooth-majakoita ja Here-karttoja.

Pysäköinnin opastusjärjestelmä on sovellus, joka ohjaa pysäköintihalliin ajavan autoilijan opastusnäyttöjen avulla kosketusnäytöltä valitsemaan kohteeseen. Opastukseen tarvittavat tiedot saadaan taustajärjestelmästä, sovellus huolehtii palvelun käyttöliittymästä ja esitystavasta. 

Pysäköinninvalvonta-järjestelmä integroituu lukuisiin eri pysäköintipalveluihin ja tarjoaa pysäköinninvalvojille mobiilisovelluksen, jossa eri järjestelmien pysäköintilupatiedot ovat reaaliaikaisesti saatavilla.

Sopimuspysäköinti-järjestelmällä on sähköistetty pitkäaikaispysäköintilupien hankinta ja jonotusprosessi.

Ennakkovaraus-järjestelmässä voidaan tehdä ennakkovarauksia lyhytaikaiseen pysäköintiin. 

Verkkopalvelu jossa keskeisessä roolissa on pysäköintikohteiden ja -palveluiden esittäminen karttapalvelumudossa sekä pysköintikohteiden tietojen integraatio.

> 10 vuotta

Yhteistyön kesto

> 20

Projekteja yhteensä

Asiakas

Finnpark edistää sujuvaa kaupunkielämää moderneilla pysäköinti-, asiointi- ja toimitilaratkaisuilla, joiden perustana ovat edistyksellinen teknologia sekä pysäköintitoimintojen asiantuntemus.

Palvelut Ohjelmistokehitys / POC / Verkkopalvelu / Verkkokauppa / Integraatiot / Mobiilikehitys / Karttapalvelut