browser bubble bulb cycle pen usersClient users checkmark chat mail phone attachment arrowUpRight selectArrows linkedin
Jatke

Rakennamme koteja, joiden arvo säilyy ja kasvaa.

Vuoteen 2013 tultaessa asuntotuotantoon, toimitilarakentamiseen, saneeraukseen ja kiinteistökehitykseen
erikoistunut rakennuskonserni Jatke Oy oli kasvanut merkittävästi.

Vahvan kasvun vuoksi konsernin toimintamallia ja sisäisiä rakenteita oli suunniteltu kehitettäviksi.

Vahvan ja nopealiikkeisen kasvun sekä uuden organisaatiomallin myötä Jatke Oy tarvitsi pitkäaikaisen kumppanin vastaamaan brändin mukauttamisesta, linjaamaan viestintää sekä ottamaan operatiivinen vastuu viestinnän kumppanuuden johtamisesta. 

Vieraile sivustolla

Asiakas

Palvelut Brändityö / Graafinen suunnittelu / Verkkopalvelu / Graafinen ohjeisto / Esitteet

Teknologiat TYPO3

Viestinnän suunnittelu osaksi liiketoimintaa

Yhteistyö aloitettiin konsernin johtoryhmätyöllä, jonka tarkoituksena oli saada mahdollisimman realistinen kuva nykytilanteesta. Näin voitiin suunnitella yhdessä uudenlainen lähestyminen konsernin liiketoimintaa ja työyhteisöä tukevalle viestinnälle. 

”Viestinnän kumppanilla on tärkeä rooli oman toimintamme kehittämisessä”

Tulevaisuuden strategiseen linjaukseen liittyen laadittiin yhtiölle kattava toimenpidesuunnitelma, jota arvioidaan konsernin kasvun ja liiketoiminnan kehittymisen vuoksi säännöllisesti. Suunnitelmia täydensi kattava graafinen ohjeisto.

Meille on tärkeää keskittyä yhtiömme kasvuun ja toiminnan kehittämiseen. Hyvä kumppani tarjoaa meille ammattilaisen näkemyksen viestinnästä osaksi liiketoimintaamme.
Hannu Lokka, Jatke Oy

Strategista tukea ja operatiivisia ratkaisumalleja

Viestinnän kokonaisvastuu sisältää toimittajaroolin kaikissa markkinoinnin ja viestinnän tuotannoissa sekä digitaalisen liiketoiminnan kehittämistyössä. Uudis- ja kiinteistökehityskohteiden markkinointia ja myyntiä tukemaan olemme suunnitelleet mm. markkinointikonseptin, joka on monistettavissa kymmenille vuosittaisille myyntikohteille sekä tuottaneet markkinoinnin esitemateriaaleja eri tarpeiden mukaan.

Katukuvassa tekemisemme näyttäytyy rakennuskohteiden esittelytauluista aina opasteisiin ja työvaatteisiin saakka. 

Verkkosivustoratkaisu 

Responsiivinen verkkosivusto tarjoaa kattavan näkymän tarjoilla oleviin kohteisiin; asiakas löytää sivustolta mm. kohteiden pohjapiirrokset sekä muut perustiedot. Lisäksi kohteita voidaan näppärästi hakea sivustolla olevan asuntohakutoiminteen avulla.