browser bubble bulb cycle pen usersClient users checkmark chat mail phone attachment arrowUpRight selectArrows linkedin
Kesla Oyj

Extranet ja tuotekonfiguraattori liiketoimintavälineinä.

Keslan ja Mediasignalin yhteistyö lähti käyntiin verkkopalvelun kokonaistoteutuksella ja on laajentunut käsittämään myös Extranet-palvelun sekä materiaalipankkiohjelmiston aineistojen jakelua varten.

Mediasignal on vastannut verkkopalvelun kokonaistoteutuksesta sisältäen verkkopalvelukonseptin, visuaalisen ilmeen ja teknisen toteutuksen integraatioineen.

Tuotetietokanta kokoaa tuotteet yhteen

Verkkopalvelun tuotetietokannan Mediasignal on toteuttanut seitsemälle kielelle lokalisoituna ja se kokoaa kaiken tuotetiedon tuoteominaisuuksineen mahdollistaen keskitetyn tuotehallinnan. Tuotehallintaratkaisua on lisäksi laajennettu tuotekonfiguraattorisovelluksella, jonka avulla asiakas pystyy kustomoimaan tarjouspyynnön tuote- ja ominaisuustasolla. Asiakkaan tekemät valinnat suodattavat varusteita ja tuotekomponentteja mallista riippuen ja näin tuotekokoonpano saadaan tarkasti määriteltyä.

Jälleenmyyjien extranet

Mediasignal on toteuttanut Kesla Oyj:lle myös jälleenmyyjien extranet-palvelun, joka toimii tiedotus- ja palvelukanavana muun muassa takuu- ja tukiasiossa. Extranet-palveluun on rakennettu integraatio Aton-dokumentinhallintajärjestelmään. Extranetiin kerättävän asiakastiedon avulla voidaan jatkossa hyödyntää myös erilaisia markkinointiautomaatioratkaisuja.

yli 1500

Konfiguraattorin tuotevariaatiot

7

Kieliversiota

Vieraile sivustolla

Asiakas

Kesla Oyj on kansainvälinen, menestyvä metsäteknologian moniosaaja, jolla on neljä tehdasta Suomessa ja myyntiä yli 35 maahan.

Palvelut Extranet / Verkkopalvelu / Tuotetiedonhallinta / Integraatiot / Tuotekonfiguraattori / Materiaalipankki