browser bubble bulb cycle pen usersClient users checkmark chat mail phone attachment arrowUpRight selectArrows linkedin
Malmön kaupunki

Moderni ruotsalaiskaupunki keskittää materiaalin hallintaan.

Malmö on Ruotsin kolmanneksi suurin kaupunki, jonka edelle asukasmäärässä nousevat ainoastaan Tukholma ja Göteborg. Malmö sijaitsee Etelä-Ruotsin rannikolla noin 600 kilometrin päässä Tukholmasta ja vain noin 50 kilometrin päässä Tanskan pääkaupungista Kööpenhaminasta.

Mediasignal on suunnitellut ja rakentanut Malmön kaupungin käyttöön kattavan kuva- ja materiaalin hallintajärjestelmän, joka palvelee ensisijaisesti kaupunkihallinnon sisäisessä viestinnässä.  Järjestelmä palvelee kohdennettujen sidosryhmien tarpeita myös kaupungin organisaation ulkopuolella.

Asiakas

Palvelut Kuvapankki

Meillä oli tarve löytää ratkaisu, jonka avulla voisimme hallinnoida ja jakaa helposti kuvia ja muuta materiaalia organisaation sisällä ja ulkopuolelle. Mediasignalin Kuvapankki täytti tarpeemme yli odotusten.
Jan Andersson, Malmö stads gatukontor