browser bubble bulb cycle pen usersClient users checkmark chat mail phone attachment arrowUpRight selectArrows linkedin
Päivittäistavarakauppa

Arvaa ikä.

Päivittäistavarakauppa ry on jäsenyritystensä ja päivittäistavarakaupan edunvalvoja yhteiskuntapoliittisessa päätöksenteossa.

Mediasignal on suunnitellut ja toteuttanut Päivittäistavarakauppa ry:lle valtakunnallisen Arvaa ikä-kampanjakokonaisuuden. Arvaa ikä -kampanja koskee Päivittäistavarakauppa ry:n jäsenyrityksiä, jotka edustavat noin 98 % osuutta Suomen päivittäistavaramarkkinoista.

Asiakas

Palvelut Kampanjasuunnittelu / Kampanjamateriaalien toteutus / Facebook kilpailu / Valokuvaus

16 vai 25?

Kampanjakokonaisuuteen kuului päivittäistavaramyymälöille suunnattu kampanjamateriaali sekä kampanjan Facebook-kilpailusivusto, jossa sai testata miten nuorelta näyttävien henkilöiden iän arviointi onnistuu.