browser bubble bulb cycle pen usersClient users checkmark chat mail phone attachment arrowUpRight selectArrows linkedin
TAKK

Koulutustietojen julkaisu automatisoidusti.

Laaja koulutustarjonta helposti saatavilla

Tampereen Aikuiskoulutuskeskuksen verkkopalvelu kokoaa yhteen opiskelijoiksi pyrkivät, nykyiset opiskelijat, yritykset sekä TAKK:n sidosryhmät. Palvelu tarjoaa kohderyhmäkohtaista tietoa ja helpon pääsyn TAKK:n koulutustarjontaan.

300

Koulutuksia ja kursseja

2

Integraatiorajapintoja

200

Generoituja koulutusesitteitä

Vieraile sivustolla

Asiakas

Tampereen Aikuiskoulutuskeskus TAKK on monialainen ammatillinen kouluttaja ja työelämän kehittäjä.

Palvelut Palvelusuunnittelu / Verkkopalvelu / Integraatiot / Data sheet

Parempaa palvelua ja asiakaskokemusta

Toteutimme yhdessä asiakkaan kanssa digitaalisen palvelukokonaisuuden, joka kattaa verkkopalvelun, opiskelijoiden ja henkilöstön OmaTAKK -sivuston sekä monipuolisen koulutustarjottimen, jossa erilaisilla hakukriteereillä voi helposti hakea sopivaa koulutusta.

TAKK halusi käyttöönottaa uusia palvelumuotoja asiakaspalvelun parantamiseksi, tästä esimerkkeinä chat-palvelu sekä koulutusvahti.

Verkkopalvelun ylläpitoa helpottavat integraatiot ja esitteiden generoinnit

Verkkopalvelu on integroitu toiminnanohjausjärjestelmään, jossa ammatillisen aikuiskoulutuksen koulutustietoja hallitaan ja pidetään yllä. Tietojärjestelmästä tuodaan automaattisesti tiedot verkkopalveluun, jossa niitä rikastetaan ja jossa tiedoista luodaan automaattisesti koulutuskohtaiset sivut sekä generoidut koulutusesitteet.

Henkilökunnan yhteystiedot haetaan AD-rajapinnan kautta sivustolle, jolloin niiden ylläpitoa ei erikseen tarvita verkkopalvelussa.

Monipuolisuus tärkeää kumppanin valinnassa

Projekti lähti liikkeelle konseptivaiheella, jossa verkkopalvelua suunniteltiin asiakkaan kanssa yhdessä workshoppien avulla. Palvelusuunnittelusta projekti siirtyi tekniseen toteutusvaiheeseen, jossa varsinainen palvelukehitys tehtiin.

TAKK arvosti Mediasignalin monipuolista asiantuntijuutta suunnittelutehtävistä vaativiin teknisiin toteutusmuotoihin.