browser bubble bulb cycle pen usersClient users checkmark chat mail phone attachment arrowUpRight selectArrows linkedin
Kuntien Tiera Oy

Hyvinvointipalveluita asiakkaan parhaaksi.

Parasta palvelua on uudenlainen valtakunnallinen verkkopalvelu, jolla voi hallinnoida palveluseteleinä ja ostopalveluina järjestettäviä palveluita. Kaikki hyötyvät, kun oikea palvelu ja asiakas kohtaavat – helposti, nopeasti ja kustannustehokkaasti.

Parasta palvelua –hanketta koordinoi Kuntien Tiera, jonka kanssa Mediasignal yhteistyössä toteutti Parasta palvelua –hankkeelle markkinointimateriaalia kattaen logon, verkkosivuston, esitteen, copywritertyön ja rollupit.

Vieraile sivustolla

Asiakas

Palvelut Käyttöliittymäsuunnittelu / Graafinen suunnittelu / Verkkosivusto / Esite / Logo / Rollupit

Teknologiat TYPO3

Tavoitteena tasa-arvoiset palvelut

Parasta palvelua on syntynyt kuntatoimijoiden selkeästä tarpeesta. Sosiaali- ja terveydenhuollon totutut toimintamallit eivät enää vastaa muuttuneen maailman vaatimuksia. Kuntien rooli muuttuu nopeassa tahdissa ja samalla hyvinvointipalvelut kokonaisuudessaan ovat murrosvaiheessa.

Parasta palvelua -hankkeessa Espoo, Kouvola, Oulu, Tampere ja Turku kehittivät uudenlaisen hyvinvointipalvelujen toimintaympäristön. Nyt edelläkävijät haluavat tarjota valmiin valtakunnallisen ratkaisun myös muiden käyttöön.

Yhtenäinen ilme markkinointiin

Mediasignal ja Kuntien Tiera toteuttivat yhteistyössä markkinointimateriaalit hankkeelle. Materiaalit toteutettiin niin palvelujärjestäjän, palvelun käyttäjän kuin palveluntuottajankin näkökulmasta - hyödyt ovat jokaiselle käyttäjäryhmälle merkittävät.

Parasta palvelua logo, värimaailma ja visuaalinen ilme suunniteltiin hankkeen kehitysvaiheen aineistojen pohjalta raikastaen ne uuteen muotoon.

Hankkeen esite toteutettiin kokonaisuudessaan ja tapahtumiin suunniteltiin rollup-sarja.

www.parastapalvelua.fi kokoaa yhteen palvelun hyödyt

Verkkosivustolle on kerätty palvelun hyödyt eri käyttäjäroolien näkökulmasta, videoita sekä ohjeita palvelun käyttöönotosta. Sivustolle päivitetään käyttäjätilastoja, käyttöönottosuunnitelmia, uusia toiminnallisuuksia sekä muuta ajankohtaista tietoa järjestelmään liittyen.

Marraskuu 2015 - toukokuu 2016 ajalla toteutuneita palvelutapahtumia oli jo 198 501.

Järjestelmän käyttö laajenee

Parasta palvelua –järjestelmän käyttö laajenee ripeää vauhtia käyttäjinä olevien kuntien lisätessä yhä uusia palveluita järjestelmään, sekä kokonaan uusien kuntatoimijoiden myötä.