browser bubble bulb cycle pen usersClient users checkmark chat mail phone attachment arrowUpRight selectArrows linkedin
Tietotaito Group

Hyvinvoinnin kehittäminen toiminnan keskiössä.

Mediasignal on toiminut kumppanina Tietotaito Groupin viestinnän terävöittämisessä, palveluiden kohderyhmäkohtaisessa kehittämisessä sekä digitaalisten ratkaisujen suunnittelussa ja toteuttamisessa.

Mediasignal suunnitteli ja toteutti uuden sähköisen palvelukonseptin, joka digitalisoi Tietotaidon palveluita mm. online-varausjärjestelmän käyttöönotolla. Verkkopalvelun suunnittelussa sisällön kohdentaminen, tietosisältörakenne ja eri kohderyhmien asiontipolut toimivat suunnitteluprosessin keskeisinä ajureina.

Sähköisen varausjärjestelmän käyttöönotto toi palvelut entistä helpommin asiakkaiden saataville. Järjestelmä helpottaa niin ajanvarausta kuin asiakkaan tarpeeseen sopivan palvelun löytämistä.

Vieraile sivustolla

Asiakas

Tietotaito Group Suomi Oy on valtakunnallisesti toimiva suomalainen asiantuntijayritys. Yhtiö tuottaa monialaisia palveluja ihmisten arjen tueksi sekä yritysten ja organisaatioiden menestyksen mahdollistamiseksi.

Palvelut Verkkosivusto / Varausjärjestelmä / Markkinoinnin ja viestinnän suunnittelu / Viestinnän tukimateriaalit