browser bubble bulb cycle pen usersClient users checkmark chat mail phone attachment arrowUpRight selectArrows linkedin
Tampereen Vuokra-asunnot Oy

Laadukasta ja monipuolista vuokra-asumista Tampereella.

Tampereen Vuokra-asunnot Oy omistaa ja hallinnoi noin 3000 vuokra-asuntoa eri puolella Tamperetta. TVA on Pirkanmaan alueella hyvin tunnettu, luotettava vuokranantaja, jolla on monipuolinen, hyväkuntoinen asuntokanta ja kilpailukykyinen vuokrataso.

Mediasignalin ja TVA:n yhteistyö on ollut aktiivista jo vuosia. Yhteistyöprojektit ovat sisältäneet sekä sähköisiä liiketoimintaratkaisuja että TVA-brändin kehitykseen liittyviä projekteja.

Vieraile sivustolla

Asiakas

Palvelut Konseptisuunnittelu / Graafinen suunnittelu / Liiketoiminnan kehittäminen ja strategia / Markkinointisuunnitelma / Viestintämateriaalit / Brändinkehitys / Verkkosivusto

Teknologiat TYPO3 / Tuotetietokanta

Konsepti- ja brändityö ohjaamaan viestintää

Brändinkehityksen yhtenä tavoitteena oli parantaa Tampereen Vuokra-asunnot Oy:n imagoa, sillä sen rasitteena pidettiin mielikuvaa kaupungin vuokra-asunnoista. Konseptoimme kokonaan uuden visuaalisen ilmeen. Markkinointinimeksi valittiin TVA ja sitä käytetään kaikessa viestinnässä.

Laadimme markkinointisuunnitelman, jonka tavoittena oli imagollisten parannusten lisäksi tuoda lisää uusia maksukykyisia asiakkaita, saada perheasunnoille lisäkysyntää sekä lisätä jo olemassa olevien asiakkaiden tyytyväisyyttä.

Viestintä­materiaalit uudistettiin uuden ilmeen myötä

Yritykselle luotu graafinen ilme ja uudet visuaaliset elementit vietiin kaikkiin viestintämateriaaleihin: lomakkeistoihin, käyntikortteihin, ilmoitusaineistoihin ja julisteisiin. Myös yrityksen esitteet uudistettiin.

Uudistimme myös kaksi kertaa vuodessa TVA:n asukkaille lähetettävän asukaslehden visuaalisen ilmeen.

Verkkosivusto vastaamaan tämän päivän tarpeita

Verkkosivuston haluttiin palvelevan entistä paremmin sekä uusia että nykyisiä asukkaita. Sivustolle toteutettiin muun muassa kohdehaku, jolla käyttäjä voi hakea mittavasta asuntotietokannasta vapaita tai vapautuvia asuntoja kaupunginosan tai huoneluvun mukaan.

Toteutimme TVA:lle joustavan sivustototeutuksen, jossa selaimen tai päätelaitteen koko määräävät sekä sisällön skaalautumisen, sommittelun että ulkoasun. Responsiivisuus ja erilaiset päätelaitteet huomiova suunnittelu oli tärkeä lähtökohta koko uudistusprojektille.