browser bubble bulb cycle pen usersClient users checkmark chat mail phone attachment arrowUpRight selectArrows linkedin
Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry

Paremman vanhuuden puolesta.

Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry eli Valli on vuonna 1953 perustettu vanhustyön kehittäjä ja edunvalvoja, jolla on tänä päivänä 71 jäsenjärjestöä ympäri Suomen. Valli työskentelee aktiivisesti yhdessä järjestöjen ja asiantuntijoiden kanssa paremman vanhuuden puolesta.

Vallissa tuetaan ikäihmisten osallisuutta, kehitetään iäkkäiden teknologiavalmiuksia, kannustetaan sukupolvien välistä yhteistyötä ja nuorten hakeutumista alalle.

Vieraile sivustolla

Asiakas

Palvelut Verkkopalvelu

Teknologiat TYPO3

Verkkosivusto muistuttaa hyvän vanhuuden merkityksestä

Valli on viime vuosina uusinut näkyvästi viestintäänsä ja siirtänyt sitä pääosin sähköiseen muotoon. Tavoitteena on palvella yhä paremmin ja kattavammin kaikkia suomalaisia, joita yhdistää kiinnostus hyvän ja arvokkaan vanhuuden rakentamiseen.

Valli uusi myös verkkopalvelunsa, joka on liitolle yksi tärkeimmistä viestinnän kanavista. Sivusto sisältää arvokasta tietoa vanhustyöstä, palveluista ja paikallisista palvelumahdollisuuksista. Sivusto palvelee niin ikään alan ajan kohtaisen tiedon keskustelukanavana.

Verkkosivustoamme käyttää laaja joukko jäsenjärjestöjemme toimijoita ja alan muita asiantuntijoita. Lisäksi sivusto on suunnattu vanhuksille ja heidän omaisilleen, kun he etsivät tietoa palveluista.
Virpi Dufva, Valli ry